pondělí 17. května 2021

CVIČÍME OD 24.5.2021 ve VNITŘNÍCH i VENKOVNÍCH PROSTORÁCH

Oddíl VŠESTRANNOSTI (Žáci a žákyně, Moderní gymnastika, Aerobic) a oddíly STOLNÍHO TENISU a FLORBALU,  RODIČE S DĚTMI mohou cvičit od 24.5. 2021 ve vnějších i ve vnitřních prostorách bez použití šaten. 

VNITŘNÍ PROSTORY - za podmínek:1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti,· max. 12 osob ve skupině a max. 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti· přítomné osoby prokáží: doba tří týdnů po 1. dávce očkování proti covidu-19 nebo uplynutí doby 180 dnů po prodělání covidu-19

VNĚJŠÍ PROSTORY - na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,

Cvičenec by měl doložit Čestné prohlášení......Prohlašuji, že můj syn byl testován na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na ZŠ ..................       Dne.....    Podpis zákonného zástupce:..............

Za příznivého počasí (bez deště) cvičení oddílu Všestrannosti na venkovních sportovištích.(úterý, čtvrtek)