neděle 16. října 2016

Akce T. J. Sokol nejen pro přeštickou veřejnost

Tradiční SCHODOBĚH, NOC SOKOLOVEN, DRAKIÁDA a turistický výšlap na VELKÝ JAVOR…na své si mohl přijít „každý“ a také přišel!
T.J. Sokol Přeštice připravila na sobotu 17. září 2016 (přeloženo pro nepřízeň počasí na 24. září) tradiční již 6. ročník Schodoběhu pro všechny věkové kategorie neboli běh do kostelních schodů. Pro vítěze byly připraveny poháry, medaile a všichni sportovci obdrželi účastnický list. Nejmladším schodoběžcem byl Štěpánek Roháč (necelé 4 roky) a nejstarším p. Petr Blažek (80 let). Nejrychlejšího času dosáhl žák Jan Pergler (8,06 s). Všem odvážným schodoběžcům blahopřejeme a je tu výzva do příštího roku! Překoná někdo v příštím sedmém ročníku letošní rekord?
 
V pátek 23. září 2016 proběhla celostátní akce České obce sokolské, NOC SOKOLOVEN. Naše tělocvičná jednota otevřela přeštickou Sokolovnu od 17 hodin široké veřejnosti, kde ve velkém sále probíhaly ukázky cvičebních oddílů žactva. Děti i dospělí si zacvičili na nářadí, v rytmu aerobiku, vyzkoušeli si náčiní moderních gymnastek a byli seznámeni s činností dalších oddílů (tenisu, florbalu, stolního tenisu, oddílu rodičů s dětmi, mužů a žen). Po společném sportovním setkání se pokračovalo u táboráku. Nechybělo občerstvení, dobrá nálada a zpěv.
 
     Další podzimní sobota 1. října byla naladěna na krásné slunné počasí a nesla turistického ducha – výstup na Velký Javor. Akci Sokolské vrcholy pořádala Župa Šumavská a z naší T.J. se vypravil celý autobus. Všichni Sokolové ze Šumavy jsme se sešli pod lanovkou na Javor a každý si mohl zvolit svůj způsob zdolání vrcholu. Někdo jel lanovou, jiní pěšky na vrchol a někteří i kolem malého a velkého jezera. Výhled nad hřebeny Šumavy byl překrásný a prohloupil ten, kdo s námi nevyšel!

   V neděli 9. října i přes nepřízeň počasí si se svými draky přišlo zalítat na louku za KČT na 50 dětí z Přeštic i okolí. Každý letec s drakem dostal startovní číslo, poukázku na párek v rohlíku z bufetu KČT a zároveň majitele restaurace p. Marka Hojky a jako svačinku perníkové dráčky, které napekli, jakožto i hlavní cenu v Cukrárně U Baxů. Z velkého množství draků na DRAKIÁDĚ měl největší výdrž Míša ŠVIHLA se svým dráčkem a jeho sestra Alena Švihlová vznesla do oblak ručně vyrobeného draka z Přeštických novin. Porota neváhala a hlavní cena - DORTový DRAK - putoval ke Švihlům.  Dále byli odměněni další tři nejvýše létající a nejvytrvalejší draci a nakonec všichni účastníci. Opět připraveni byli přeštičtí modeláři a členové vodáckého oddílu TOM Úhlava, ale bohužel počasí přehlídky ve vzduchu a na vodě nedovolilo.
                                                  Poděkování patří všem sponzorům a hlavně zúčastněným.