ODDÍLY

ODDÍLY VŠESTRANNOST
* RODIČE S DĚTMI (Jana Korcová) * MODERNÍ GYMNASTIKA (Martina Valachová) * AEROBIC (Jitka Malátová, Lenka Kladívková)
* ŽÁCI a ŽÁKYNĚ - gymnastika (Josef Hrabě, Jan Korec, Naďa Květoňová, Jana Korcová))
* ŽÁKYNĚ (Radka Šlédrová)
* ŽENY
* MUŽI

SPORTOVNÍ ODDÍLY
* FLORBAL (Jan Horák)
* STOLNÍ TENIS (Ivan Černý)
* TENIS (Jiří Velkoborský)

pondělí 2. dubna 2018

Přebor župy Šumavské v roce 2016

O jarních sobotách se konal krajský přebor župy Šumavské v plavání a atletice v Klatovech, ve sportovní gymnastice a šplhu v Domažlicích. V letošním roce se ho zúčastnilo 13
žáků a 11 žákyň z Přeštic.
V gymnastickém pětiboji (hrazda, kruhy, prostná, přeskok a bradla) podali výborné sportovní výkony a získali tato umístění:
Mladší žáci I - 1.místo Vojtěch Kabát, 2.místo David Havlíček, 3.místo Tomáš Tykvart
Mladší žáci II - 1.místo Pavel Vacek, 2.místo Matěj Jun
Starší žáci III - 1.místo Aleš Trachta
Dorostenci - 1. místo Václav Květoň
Zvlášť bodovanou disciplínou všestrannosti je ŠPLH:
Mladší žáci I
- 1.místo Tomáš Tykvart, 2.místo David Havlíček, 3.místo Vojtěch Kabát
Mladší žáci II - 2.místo Pavel Vacek, 3.místo Matěj Jun
Starší žáci III - 2.místo Aleš Trachta
Dorostenci - 3. místo Václav Květoň
V PLAVÁNÍ se umístili žáci takto:
Mladší žáci I – 1.místo David Havlíček, Tomáš Tykvart, 3.místo Vojtěch Kabát
Mladší žáci II- 1.místo Michal Pergler, 4.místo Jan Suchý, 5.místo Matěj Jun
Starší žáci III - 2.místo Jan Pergler, 3. místo Aleš Trachta, 5.místo Jan Roháč, 8.místo Jaroslav Sedláček
Dorostenci - 1. místo Václav Květoň
V ATLETICE se umístili žáci a žákyně takto:
Mladší žáci I - 1.místo Vojtěch Kabát, 2.místo Tomáš Tykvart, 4.místo David Havlíček
Mladší žáci II -1.místo Michal Pergler, 2.místo Pavel Vacek, 3.místo Matěj Jun
Starší žáci III -1.místo Jan Pergler, 3.místo Aleš Trachta, 4.místo Jan Roháč, Pavel Gemerský/6.m., Jaroslav Sedláček /8.m./
Předškoláci dívky -1.místo Tereza Jiránková
Mladší žákyně I – 3.místo Tereza Gemerská, Pavla Adámková /8.m./, Aneta Knopfová /9.m./, Sofie Brožová 12.m./
Starší žákyně IV – 1.místo Jana Richterová, 3.místo Klára Hřebcová, 4.místo Barbora Hanzlíková, Sabina Lautnerová, Zuzana Francouzová

neděle 16. října 2016

Akce T. J. Sokol nejen pro přeštickou veřejnost

Tradiční SCHODOBĚH, NOC SOKOLOVEN, DRAKIÁDA a turistický výšlap na VELKÝ JAVOR…na své si mohl přijít „každý“ a také přišel!
T.J. Sokol Přeštice připravila na sobotu 17. září 2016 (přeloženo pro nepřízeň počasí na 24. září) tradiční již 6. ročník Schodoběhu pro všechny věkové kategorie neboli běh do kostelních schodů. Pro vítěze byly připraveny poháry, medaile a všichni sportovci obdrželi účastnický list. Nejmladším schodoběžcem byl Štěpánek Roháč (necelé 4 roky) a nejstarším p. Petr Blažek (80 let). Nejrychlejšího času dosáhl žák Jan Pergler (8,06 s). Všem odvážným schodoběžcům blahopřejeme a je tu výzva do příštího roku! Překoná někdo v příštím sedmém ročníku letošní rekord?
 
V pátek 23. září 2016 proběhla celostátní akce České obce sokolské, NOC SOKOLOVEN. Naše tělocvičná jednota otevřela přeštickou Sokolovnu od 17 hodin široké veřejnosti, kde ve velkém sále probíhaly ukázky cvičebních oddílů žactva. Děti i dospělí si zacvičili na nářadí, v rytmu aerobiku, vyzkoušeli si náčiní moderních gymnastek a byli seznámeni s činností dalších oddílů (tenisu, florbalu, stolního tenisu, oddílu rodičů s dětmi, mužů a žen). Po společném sportovním setkání se pokračovalo u táboráku. Nechybělo občerstvení, dobrá nálada a zpěv.
 
     Další podzimní sobota 1. října byla naladěna na krásné slunné počasí a nesla turistického ducha – výstup na Velký Javor. Akci Sokolské vrcholy pořádala Župa Šumavská a z naší T.J. se vypravil celý autobus. Všichni Sokolové ze Šumavy jsme se sešli pod lanovkou na Javor a každý si mohl zvolit svůj způsob zdolání vrcholu. Někdo jel lanovou, jiní pěšky na vrchol a někteří i kolem malého a velkého jezera. Výhled nad hřebeny Šumavy byl překrásný a prohloupil ten, kdo s námi nevyšel!

   V neděli 9. října i přes nepřízeň počasí si se svými draky přišlo zalítat na louku za KČT na 50 dětí z Přeštic i okolí. Každý letec s drakem dostal startovní číslo, poukázku na párek v rohlíku z bufetu KČT a zároveň majitele restaurace p. Marka Hojky a jako svačinku perníkové dráčky, které napekli, jakožto i hlavní cenu v Cukrárně U Baxů. Z velkého množství draků na DRAKIÁDĚ měl největší výdrž Míša ŠVIHLA se svým dráčkem a jeho sestra Alena Švihlová vznesla do oblak ručně vyrobeného draka z Přeštických novin. Porota neváhala a hlavní cena - DORTový DRAK - putoval ke Švihlům.  Dále byli odměněni další tři nejvýše létající a nejvytrvalejší draci a nakonec všichni účastníci. Opět připraveni byli přeštičtí modeláři a členové vodáckého oddílu TOM Úhlava, ale bohužel počasí přehlídky ve vzduchu a na vodě nedovolilo.
                                                  Poděkování patří všem sponzorům a hlavně zúčastněným.